Tietosuojaseloste

Lifehair Oy:n verkkokaupan tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjällä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen. Viimeksi päivitetty 13.9.2023.

1. Rekisterinpitäjä

Lifehair Oy
Yhteystiedot:
Kulkutie 4,
33470 YLÖJÄRVI

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Joonas Niemi

Kulkutie 4
33470 YLÖJÄRVI
050-410 2043
info@lifehair.fi

2. Rekisteröidyt

Rekisterissä ovat Lifehair-verkkokaupan käyttäjät.

3. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

Rekisterin pitämisen peruste:

 • Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella
 • Henkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteella
 • Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus


Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

 • asiakassuhteen ja yhteydenottojen hoitaminen
 • palveluistamme kertominen
 • markkinointitarkoitus ja muut verkkokaupan palveluihin liittyvät tarkoitukset

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Yhteystiedot

 • etu- ja sukunimi
 • osoitetiedot
 • sähköposti
 • puhelinnumero
 • asiakkaan itsensä antamat lisätiedot
 • suoramarkkinointikiellot ja – suostumukset
 • Asiakastiedot
 • tiedot ostetuista tuotteista

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen Lifehair Oy, Kulkutie 4, 33470 Ylöjärvi

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:

 • asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä
 • asiakkaalta itseltään verkkolomakkeen kautta

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin Lifehair Oy:n ulkopuolelle.

Luovutamme tietoja Paytrail Oyj:lle maksupalvelun tarjoamista varten sekä Suomen Posti Group Oyj:lle kuljetuspalveluiden tarjoamista varten. Molemmat ovat sitoutunut noudattamaan tietosuoja-asetuksen vaatimuksia.

7. Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa

8. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

9. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Lifehair Oy ei luovuta säännönmukaisia tietoja kolmansille osapuolille, eikä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Tietoja voidaan siirtää Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle, jos palvelun tekninen toteuttaminen sitä edellyttää. EU:n ulkopuolisilta yhteistyökumppaneilta edellytetään EU:n tietosuojakäytännön täyttämistä.

10. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

11. Evästeet

Google Analytics

Käytämme Google Analyticsia, jotta voimme ymmärtää, miten asiakkaamme käyttävät sivustoa, verkkosivuston vierailijoiden IP-osoitteen viimeiset numerot anonymisoidaan Google Analyticsissä (GDPR-vaatimus). Voit lukea lisätietoja siitä, miten Google käyttää henkilökohtaisia tietojasi tässä: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/. Voit myös poistaa Google Analyticsin käytöstä täällä: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Facebook Connect

Käytämme etusivulla facebook connect evästettä joka mahdollistaa facebook sivuista tykkäämisen, sekä siirtymisen suoraan facebook sivuillemme.